دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران در سال 91

لینک دانلود : 

http://tec.mporg.ir/saman/Zavabet/moshakhasatzavabet.aspx?code=100-33260&language=1&type=1

 

+ نوشته شده توسط صالح دانشفر |